💹 آموزش استراتژی 5 دقیقه ای باینری آپشن – تکنیک باینری آپشن ۵ دقیقه ای (Ifx-St027) 〽️
💹 آموزش استراتژی 5 دقیقه ای باینری آپشن – تکنیک باینری آپشن ۵ دقیقه ای (Ifx-St027) 〽️

معرفی استراتژی 5 دقیقه ای باینری آپشن - سیستم Power Binary   یکی از بهترین استراتژی در باینری آپشن، با کمک 3 اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، "RSI" و "3TF Alert" قابل اجرا است. این تکنیک معاملاتی، با نام "High Power Binary System" اولین بار در سال 2015 معرفی شد. در مقاله آموزش باینری آپشن، سایر استراتژی های معاملاتی نیز ارائه شده…

💯 استراتژی فوق العاده باینری اپشن چیست؟ – آسان ترین استراتژی باینری/فارکس (Ifx-St026) 💹
💯 استراتژی فوق العاده باینری اپشن چیست؟ – آسان ترین استراتژی باینری/فارکس (Ifx-St026) 💹

معرفی استراتژی فوق العاده باینری اپشن - تکنیک Parabolic Sar and ADX   در لیست انواع استراتژی باینری آپشن، یک تکنیک بسیار سودآور و ساده از طریق اندیکاتورهای "ADX" و "Parabolic SAR" قابل اجرا است. استراتژی فوق العاده باینری اپشن، در معاملات فارکس نیز بکار گرفته می شود. با توجه به عملکرد این استراتژی، معاملات باینری آپشن برای بسیاری از…

🔎 آموزش دقیق ترین استراتژی باینری آپشن – استراتژی وین ریت بالا در باینری (Ifx-St025) ⚡️
🔎 آموزش دقیق ترین استراتژی باینری آپشن – استراتژی وین ریت بالا در باینری (Ifx-St025) ⚡️

معرفی دقیق ترین استراتژی باینری آپشن - تکنیک Hicham Benkaihoul در میان انواع استراتژی باینری آپشن، تکنیک پرایس اکشن دنبال کننده روند، توسط فردی با نام "Hicham Benkaihoul" یا (HB) معرفی گردید. این استراتژی علاوه بر معاملات باینری آپشن، در فارکس نیز کاربرد دارد. از مزایای دقیق ترین استراتژی باینری آپشن، می توان به تایم فریم حداقل 5 دقیقه و…

📊 آموزش استراتژی یک دقیقه ای باینری آپشن – وین ریت بالا در تایم فریم 1 دقیقه (Ifx-st006) 💰
📊 آموزش استراتژی یک دقیقه ای باینری آپشن – وین ریت بالا در تایم فریم 1 دقیقه (Ifx-st006) 💰

بهترین استراتژی یک دقیقه ای باینری آپشن چیست؟   در میان انواع استراتژی باینری آپشن، کسب سود در تایم فریم 1 دقیقه بسیار دشوار است. با کمک استراتژی "Fenrir" در معاملات باینری آپشن، یک سیستم معکوس روند مبتنی بر یک اندیکاتور سفارشی [در تایم فریم 1 دقیقه ای]، با دو مرحله مارتینگل شکل می گیرد. استراتژی یک دقیقه ای باینری…

💹 استراتژی پرواز باینری آپشن چیست؟ – بازگشت سرمایه 90% در تایم فریم 1 دقیقه (ifx-st004) 💯
💹 استراتژی پرواز باینری آپشن چیست؟ – بازگشت سرمایه 90% در تایم فریم 1 دقیقه (ifx-st004) 💯

آموزش استراتژی پرواز باینری آپشن (Binary Option)   یکی از انواع استراتژی باینری آپشن با سود بالا، با نام «استراتژی پرواز» است. با کمک اندیکاتور "MACD"، سیستم دوگانه استوکاستیک فیلتر شده و یک استراتژی، با دو راه حل معاملاتی میسر می شود. در نوع اول، معامله در جهت روند بوده و نوع دوم، در جهت معکوس است. استراتژی پرواز باینری…